Geri Dön

Teknik Hizmetler

Kütüphanemizde sınıflama sistemi olarak DOS (Dewey Decimal System) 20. Basım, kataloglama hizmetleri Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları – II., kütüphane otomasyon programı olarak YORDAM Otomasyon Sistemi kullanılmakta olup konu başlıkları ise, kütüphanemizin "Basın Kütüphanesi" olması nedeniyle özel olarak hazırlanmaktadır. Yeni düzenleme ile kütüphanenin bölümleri:

a. Meslekî Yayınlar (Yerli ve Yabancı): İletişim, Gazetecilik, Radyo, TV, Halkla İlişkiler, Pazarlama ... vb.

b. Danışma Kaynakları: Ansiklopediler, Yıllıklar, Sözlükler, Rehberler, İstatistikler... vb.

c. Gazeteci Eserleri: Gazeteciler tarafından yazılan, tercüme edilen, hazırlanan ... vb. eserler”

d. Türkiye Tarihi ve Atatürk: Osmanlı Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ile ilgili eserler

e. Süreli Yayınlar: Gazeteler ve dergiler

f. Tezler: Medya ve Basın konularında hazırlanan tezler

g. İlk Sayılar: Gazete ve dergilerin (ulaşılabilen) ilk sayıları

h. Yargılanmış Eserler: Herhangi bir nedenle yargılanan veya toplatılan eserler

i. Bağış Koleksiyonları: Kişiler tarafından bağışlanan özel koleksiyonlar.

j. Nadir Eserler: Osmanlı dönemi yayınları.

k. İstanbul Kitaplığı: İstanbul ile ilgili yayınlar.

Başa Dön