Geri Dön

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Kütüphanesi
Yararlanma Yönergesi

1. Kütüphanemiz herkese açık olup giriş ve kütüphanedeki yayınları incelemek ve not almak ücretsizdir.
2. Kütüphaneye kabuklu yiyecek, içecek, sigara, alkol, … vb. ürünlerle girilemez.
3. Okuyucu Salonunda, diğer araştırmacıları rahatsız etmemek için Cep telefonu ve telsiz...vb. araçlar kapalı tutulmalıdır.
4. Kütüphaneden hiç kimseye ödünç materyal verilemez.
5. Kütüphanede kaybolan eşyalardan sorumluluk kabul edilmez.
6. Araştırmacılara Saat: 12:00 - 12:30 arası ve 16:30-17:00 arası yayın verilmez.
7. Gazete ciltlerinin muhafazası ve fotokopi makinesinin ağır ciltler nedeniyle arızalanmaması için, hiçbir araştırmacıya gazete ciltlerinden fotokopi verilemez. Ancak yargıya intikal eden olaylarda tarafların durumlarını kanıtlayabilmeleri için, mahkemeden resmi yazı getiren kişilere ücreti karşılığında fotokopi verilebilir.
8. Araştırma, inceleme veya çekim sonucu elde edilen her türlü yazısal, görsel ve işitsel malzeme 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na uygun olarak kullanılacaktır. Aksi kullanımdan doğacak durumlardan araştırmacının kendisi sorumludur. Bu konuda kurum her hangi bir mesuliyet kabul etmez.
9. Araştırmacıların kütüphane malzemesinden kendi imkanları ile her hangi bir yolla kopya almaları idarenin iznine bağlı olup, bu kişilerden “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” uyarınca belirlenen telif ücreti alınır.
10. Araştırmacıların bir iş günü içerisindeki yayın alım ve çekim talepleri, günlük talep yoğunluğu ve iş gücüne göre idarece sınırlandırılabilir.
11. Gazetelerden izinsiz olarak fotoğraf / kamera çekimi yapılamaz. Çekimler (bütün kütüphanelerde olduğu gibi), yazılı müracaat sonucunda verilecek randevuya göre ücret karşılığında yapılır.
12. Araştırmacılar, ister kendi teknik donanımı ve imkanları ile olsun, isterse kurumun teknik donanım ve imkanları ile olsun kurum koleksiyonlarından aldıkları kopyaları, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden izinsiz olarak hiçbir şekilde çoğaltıp ticari amaçla satamazlar.
13. Araştırmacıların sorumlu personelin izni olmaksızın, kendilerine teslim edilen yayınları bir başka araştırmacıya devretmesi, yayınlardan her hangi bir yolla kopya veya görüntü almaları yasaktır.
14. Araştırmacı istediği yayını görevliden istemek ve çıkışta görevliye teslim etmek zorundadır. Aksi halde yayına verilmiş bütün zararlardan en son kullanan (Yayın İstek Formu’nda adı geçen) kişi sorumludur.

Başa Dön