Geri Dön

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Sanat Galerisi Cevat Fehmi Başkut Sergi Salonları Başvuru Koşulları:

1. Sergi açmak isteyen sanatçı, 3 eseri, ayrıntılı özgeçmiş yazısı ve yeni çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Müze Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

2. Sanatçı, uğraş verdiği sanat dalı, sanata bakış açısı ve dünya görüşü hakkında kurumumuzu bilgilendirecektir.

3. Sanatçıya sergileme tarihi, yönetim tarafından iletilecektir. Tarih verildiği an sanatçıdan tutarın %50’si kaparo olarak alınır. Bakiyesi 1 ay öncesinden Müze yönetimince Türkiye Gazeteciler Cemiyeti muhasebesine yatırılmak üzere sanatçıdan alınır.

4. Karma sergilerde ismi belirtilen sanatçılar dışındaki kişilerin eserleri sergilenemez. Sergilenen eserler için, sahibinden veya varislerinden yazılı onay belgesi alınır.

5. Sergilenecek eserlerin yasalarımız yönünden sakıncalı olmaması gereklidir. Aksi durumlarda sergi, yönetimimizce iptal edilir.

6. Sanatçının sergisinde yer alan eserlerden telif yasası gereği, başka şahıslarla veya kurumlarla uyuşmazlık vukuunda sorumluluk sanatçıya aittir. Adli mercilerde Basın Müzesi yönetimi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.

7. Sanatçı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde sergilediği eserlerinden bir tanesini Basın Müzesi koleksiyonuna bağışlar. Bağışladığı eserinin ileriki tarihlerde açılacak koleksiyon sergisinde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yararına satılmasını şimdiden kabul eder.

8. Açılış kokteyli sanatçıya aittir. Sergi Açılış Kokteyli saat 14.00-18.00 arası yapılır.

9. Sanatçı, sergi süresince sergisinin başında bulunmayı veya bir temsilcisini görevlendirmeyi taahhüt eder.

10. Sanatçı sergi süresince duvarlara herhangi bir şey (isim, fiyat etiketi...vb.) yapıştırmamayı, ayrıca müzik yayını dışında elektrikli cihaz kullanmamayı taahhüt eder.

11. Sergileme tarihi sona erdiğinde, en geç 7 gün içinde alınmayan eserlerden sorumluluk kabul edilmez.

12. Sergi ziyaret saatleri: Pazar hariç diğer günler 10.00 -18.00 arasıdır.

13. Sanat Galerisi salonlarının 2015 - 2016 dönemi için 19 günlük mekân kullanım ücretleri aşağıda belirtilmiştir:

A Salonu: 850 TL.      B Salonu: 850 TL.     C Salonu: 950 TL.
D Salonu: 850 TL.     E Salonu: 850 TL.      F Salonu: 750 TL.
              Başa Dön