Eğitimin İçeriği

On line eğitim sistemi 11 üniteden oluşmaktadır. Bu üniteler içinde anlatılan konuların bir bölümünü Medya ve Toplumsal Katılım Projesi’nin yaklaşımına uygun biçimde, öncelikle dezavantajlı grupların medyada temsilindeki sorunları ele alan ve toplumsal barışın güçlendirilmesine yardımcı olacak konuları kapsamaktadır. Diğer bir grubu ise, gazetecilikte farklı uzmanlık alanlarını anlatan üniteler oluşturmaktadır. Ayrıca gazetecilerin mesleklerini yaparken ihtiyaç duyabilecekleri temel becerilerin geliştirilmesi ile ilgili konulara da ünitelerde yer verilmektedir. Eğitim sisteminde şu üniteler yer almaktadır:

Toplumsal Çeşitliliği Yansıtmak

Yazarlar:              Nick Nugent, David McGhee ve Helen Sewell
Yerel Yazarlar:    Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Ünite, toplumsal çeşitlilik kavramından hareketle, toplumda çeşitli farklılıklar barındıran kişi ya da gruplara ilişkin haber vb. içerikleri hazırlarken önyargı yaratılması ya da bunun devam ettirilmesinin nasıl önlenebileceğine dair pratik ipuçları vermeyi amaçlamaktadır.

Çatışmaları Anlamak

Yazar:                  Nicholas Nugent
Yerel Yazarlar:   Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Ünite günümüzde dünyanın pek çok bölgesinde sürmekte olan savaş ve çatışmaya yol açan ihtilaflar üzerine bir haber yazarken sorunu barışçıl yaklaşımlar açısından nasıl değerlendirmek gerektiği konusunda ipuçları vermektedir.

Gazetecilikte Meslek İlkeleri

Yazar:                  Celeste Hicks
Yerel Yazarlar:   Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Medya diye tanımladığımız geniş alanda, özellikle haber, yazı, fotoğraf, program gibi içeriklerin üretimiyle ilgilenen çalışanların, toplumla ilişkilerini belirleyen “profesyonel görgü kuralları” olarak tanımlanabilecek etik ilkelerin evrensel niteliklerini anlatan bu modül, bir yandan da meslek insanlarını, çalıştıkları medya kuruluşları açısından böylesi ilkeler belirleme ve uygulama mekanizmaları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Çocuklarla Röportaj

Yazar:                  Maggie Bamford
Yerel Yazarlar:   Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Ünite, toplumun önemli bir kesimini oluşturan, medya uygulamaları sırasında çoğunlukla göz ardı edilen çocuklarla görüşme sırasında gazetecilere, onların ruhsal ve bedensel güvenliklerini göz ününde bulundurmaları konusunda önemli uyarılarda bulunmaktadır.

 
Siyaset Haberciliği

Yazar:                   Naomi Goldsmith
Yerel Yazarlar:    Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Ünite, kendisini geliştirmek isteyen medya profesyonellerine siyasetle ilgili konuları okuyucu ve izleyiciler için daha anlamlı ve ilgi çekici hale nasıl getirebilecekleri konusunda yol göstermek için hazırlanmıştır.

Sağlık Haberciliği

Yazar:                  Helen Sewell
Yerel Yazarlar:   Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Bütün insanlık için gerekli olan sağlık hizmetlerinin ve bu alandaki bilimsel gelişmelerin yön verdiği önemli bir faaliyet alanı olan sağlık sektörünün doğru kavranıp aktarılması için gazetecilere önemli ipuçları veren bu ünite, aynı zamanda kimi etik tartışmalara da zemin hazırlamaktadır.

Çevre Haberciliği

Yazarlar:               Alex Kirby, Paul Brown
Yerel Yazarlar:     Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Bu ünite günümüzün, küresel ölçekte ilgi uyandıran temel çevre sorunlarını anlatmayı, bunların birbiriyle nasıl ilişkilendirileceğini göstermeyi ve medya çalışanlarının çevre sorunları hakkında haber yaparken gereksinim duydukları bilgilere nasıl ulaşacaklarını anlatmayı amaçlamaktadır.

Savaş ve Çatışma Muhabirliği

Yazar:                  Nicholas Nugent
Yerel Yazarlar:   Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Savaş ve çatışma ortamı, konunun sahip olduğu haber değeri açısından her zaman önemli olsa da, hem gazetecilik uygulamaları açısından doğurduğu güçlükler, hem de içinde barındırdığı etik sorunlar açısından sürekli gündemde olan bir konudur. Böylesi durumlarda “muhabirin tek düşmanı, söylenti, yanlış bilgi, propaganda ve sansürdür”. Bu ünite gazetecilere, savaş ve çatışma ortamında görevlerini yaparken ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uzman Gazetecilik

Yazar:                  Kevin Burden
Yerel Yazarlar:   Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Günümüzde, toplumsal ilgilere bağlı olarak çeşitlenen medya içeriğine doğru ve yetkin katkılarda bulunabilmek için gazeteciler belli alanlarda uzmanlaşmak ve kendilerini belli alanlarda geliştirmek zorundadırlar. Bu ünite, gazetecilikte uzmanlaşmanın gerekliliği ve yöntemi konusunda yol göstermektedir.

Gelişmiş Röportaj Teknikleri

Yazar:                   Naomi Goldsmith
Yerel Yazarlar:    Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Röportaj gazetecilikte en temel bilgi toplama yöntemidir. Gazeteciler, yazacakları haberler için gereken bilgilerin önemli bir kısmını, insanlarla konuşarak elde ederler. Bazı röportajları yapmak özellikle zordur. Bu modül, bu tip durumlarda neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunmaktadır

Riskleri Haberleştirmek

Yazar:                  Helen Sewell
Yerel Yazarlar:   Abdülrezak Altun, Mine Gencel Bek

Haber, doğası gereği, insanların yaşamını etkileyecek olağanüstü durumlarla ilgili olduğunda daha önemli ve dikkat çekicidir. “Risk” kavramı, ister sağlık, ister ekonomi, ister doğal afetler vb. için olsun her zaman insanların ilgisini çeker. Ancak gazeteciler kimi zaman, haber kaynaklarınca ifade edilen kimi rakamsal büyüklükleri ve oranlamaları doğru anlayamayabilir ve riskler konusunda toplumu doğru bilgilendiremeyebilir. Riskleri bildirmek rakamları iyi anlamayı gerektirir ve bu açıdan doğru bilgi vermek önemlidir, yoksa insanların hayatları gereksiz yere tehlikeye atılmış olur.
On-line eğitim sisteminde bulunan ünitelerin uyarlanmış içerikleri ile Anadolu Ajansı ve BBC i-Learn arşivinden temin edilen görsel içeriklerin kullanım hakkı Türkiye Gazeteciler Cemiyetine aittir.