Online eğitim hakkında

AB’ye uyum sürecindeki Türkiye’de toplumsal açıdan dezavantajlı durumda olan kadınlar, çocuklar, engelliler, farklı cinsel ve farklı kültürel kimliklerin toplumsal katılımlarının güçlendirilmesi için medyaya önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda, 2005 yılında British Council’in BBC World Service Trust işbirliği ile medyanın toplumsal katılımdaki rolünü desteklemek amacıyla başlattığı ve 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de ulusal ortak olarak yer aldığı Medya ve Toplumsal Katılım Projesi yeni bir aşamaya giriyor.

Çalışmanın ilk aşamasında, gazeteler üzerinde yapılan bir araştırma, dezavantajlı grupların medyada temsiline ilişkin önemli sonuçlar ortaya koymuştu. İkinci aşamada ise, Türkiye’de medyanın etik konulardaki yaklaşımlarına önemli ve işlevsel bir katkı yapan Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu hazırlandı. Bu çalışmanın üçüncü aşaması olarak nitelendirilecek, “Gazeteciler İçin On line Eğitim Sistemi” ise, söz konusu kurumların işbirliği ile gerçekleştirilmiş diğer iki çalışma gibi, öncü ve önemli bir misyonu hedefliyor.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak, ortaya çıkan yeni olanaklar, eğitimde de yeni ufuklar açıyor. Bilişim teknolojisinden yararlanarak oluşturulan uzaktan eğitim sistemleri, bilgilenme ihtiyacını, her yaş ve düzey için, zaman ve mekandan bağımsız bir biçimde gerçekleştirebilmeye olanak veriyor.

İşte, British Council, BBC World Service Trust ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin işbirliği ile geliştirilen bu sistem, teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde, gazetecilik alanındaki bir sivil toplum örgütünün Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk uzaktan eğitim girişimi olmak açısından da önem taşıyor.

BBC World Service Turst’ın geliştirdiği bir veri tabanı ve içerik havuzunu kullanarak işleyen bu sistem, 21 farklı ülkede ve dilde gazetecilerin eğitimine katkıda bulunuyor. Türkiye’de bu sistemin, Medya ve Toplumsal Katılım başlığı adlındaki tartışmalara katkıda bulunacak ünitelerinden yapılandırılmış bir kursunu hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar sırasında, orijinali İngilizce olan eğitim materyalinin dil, içerik, görsel malzeme ve örnekler açısından Türkçe’ye adaptasyonu konusunda destek veren Proje danışmanları Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mine Gencel Bek ve Yrd. Doç. Dr. Abdülrezak Altun’un çabalarını da burada anmak gerekiyor.

Bu çalışmanın, öncelikle karşılıklı anlayış ve toplumsal barışın gelişmesinde önemli rolleri olan gazeteciler için yararlı olmasını diliyoruz. Teknolojinin sunduğu olanaklar doğrultusunda başlatılan bu girişimin, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin sunduğu hizmetler konusunda yeni bir açılım yaratacağına dair inançla saygılar sunuyoruz.

Orhan Erinç                                                      Jeff Streeter
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı        British Council Ankara Direktörü

 

On-line eğitim sisteminde bulunan ünitelerin uyarlanmış içerikleri ile Anadolu Ajansı ve BBC i-Learn arşivinden temin edilen görsel içeriklerin kullanım hakkı Türkiye Gazeteciler Cemiyetine aittir.