TOPLUMSAL KATILIMDA MEDYANIN ROLÜ

Demokratik ve açık bir toplumda medya çok önemli bir rol oynamaktadır. Medya topluma bilgi akışını sağlamakta etkili bir araç olduğu için, görüş oluşumunda ve değer yargılarının ve tavırların değişmesinde etkin bir görev üstlenir. Medyanın bu yönü özellikle toplumda dezavantajlı olan guruplar için önem taşımaktadır.

Bu bağlamda “Toplumsal Katılımda Medyanın Rolü” isimli bir proje Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, British Counsil ve BBC WST ortaklığıyla sürdürülmektedir. Projenin amacı, medyanın toplumda daha dezavantajlı gruplara yönelik sorumlu, ilkeli, kamu çıkarını öne alan gazetecilik anlayışının benimsenmesi yönündeki çabalarını desteklemek ve etik ilkelerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

İLKE GELİŞTİRME SEMİNERLERİ

Proje kapsamında Ocak-Mart 2007 döneminde toplumda daha dezavantajlı durumda olan grupların Türk medyasında sorumlu ve ilkeli temsili için çerçeve ilkeler geliştirmek amacıyla bir seri İlke Geliştirme Semineri düzenlebmiştir. British Council, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve BBC World Service Trust ortaklığında gerçekleştirilen bu toplantılar British Council çalışanları ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin yanısıra editörler ve gazetecilerden akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine kadar farklı gruplardan insanları biraraya getirmiştir. Her bir toplantıda BBC’den konuyla ilgili uzmanlar katılmış ve çocuklar, kadınlar, cinsel ve kültürel farklılıkların İngiltere medyasında temsili konusunda bilgi vermişlerdir.

Çocukların medyada temsili

Üç ay içinde, sonuncusu 24 Mart 2007’de tamamlanan üç toplantı gerçekleştirilmiştir. ‘Çocukların medyada temsili’ konulu ilk toplantı 20 Ocak 2007’de İstanbul’da Sabah Okur Temsilicisi Yavuz Baydar moderatörlüğünde yapılmıştır. Toplantı katılımcıları:

Figen Atalay - Cumhuriyet, Ferai Tınç - Hürriyet, Nail Güreli – Milliyet, Yusuf Ziya Cömert - Yeni Şafak, Hasan Sutay - Zaman, Gökhan Güvenç - CNN Türk, Zeynep Arayıcı - NTV, Mustafa Aksoy -Show TV, Saadet Baykal - TRT Istanbul Radyosu, Sibel Nart -TRT Ankara Radyosu, Orhan Erinç – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)/Cumhuriyet, Zafer Atay - TGC, Turgay Olcayto - TGC, Harika Yücel - Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Türkay Asma - Ankara Barosu, Adem Arkadaş – Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), Fikret İlkiz - TGC, Fatma Batukan - TGC, Ezgi Koman - Gündem Çocuk, Prof. Dr. Nergis Güven - Çoluk Çocuk Dergisi, Kemal Özmen - Bianet, Mine Gencel Bek - Ankara Üniversitesi, Abdülrezak Altun – Ankara Üniversitesi, Esra Çanakçı - British Council, Alkım Bağ - British Council

Toplantıya misafir konuşmacı olarak BBC Editöryel Politika Danışmanı Paul Smith katılmış ve çocukların medyada temsili ile ilgili BBC ilkeleri hakkında bilgi vermiştir.

Kadınların ve cinsel farklılıkların medyada temsili

‘Kadınların ve cinsel farklılıkların medyada temsili’ konulu ikinci toplantı 24 Şubat 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu toplantı da birincisi gibi Sabah Okur Temsilicisi Yavuz Baydar moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Toplantı katılımcıları şunlardır:

Ayşe Böhürler - Yeni Şafak/ Kanal 7, Banu Acun - Kanal D / 32. Gün, Emel Armutçu – Hürriyet, Gamze Akdemir – Cumhuriyet, Haluk Koc – TRT, Işın Gürel Aslanbay - CNN Türk, Kürşat Kahramanoğlu – Birgün, Mustafa Aksoy - Show TV, Nail Güreli – Milliyet, Ragıp Duran - Galatasaray Üniversitesi, Semiha Öztürk – Serbest Gazeteci, Yusuf Ziya Cömert – Yeni Şafak, Sibel Güneş – NTV, Yazgülü Aldoğan – Posta, Orhan Erinç – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) / Cumhuriyet, Turgay Olcayto - TGC, Oral Calıslar – Cumhuriyet/TGC , Gulseren Guver - NTV/TGC, Hayriye Ertekin - Ankara Barosu, Meltem Ağduk – UNFPA, Burçin Belge – Bianet, Melek Özman – Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDIZ), Fatma Batukan – TGC, Filiz Sasaoğlu – İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Nilüfer Öcel – İstanbul Üniversitesi, Mine Gencel Bek – Ankara Üniversitesi, Abdülrezak Altun – Ankara Üniversitesi, Chris Brown – British Council, Esra Çanakçı - British Council, Alkım Bağ - British Council, Yasemin Kök – Halkla İlişkiler Uzmanı

Toplantı esnasında BBC muhabiri Margaret Gilmore kadınların İngiliz medyasında temsili hakkında konuşmuştur.

Kültürel farklılıklar ve toplumsal barışı sağlamada medyanın rolü

‘Kültürel farklılıklar ve toplumsal barışı sağlamada medyanın rolü’ konulu son toplantı ise 24 Mart 2007 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bianet / Galatasaray Üniversitesi’nden Ragıp Duran’ın moderatörlüğünde yapılan toplantının katılımcıları:

Aksel Cidem – Agos, Aslı Sozbilir – Hurriyet, Fatih Polat – Evrensel/Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Fatma Batukan - TGC, Fikret Cengel - Yeni Safak, Fikret Ilkiz - TGC, Gokhan Guvenc - Serbest Gazeteci, Hasan Sutay – Zaman Daily, Ihsan Yilmaz – Milliyet Daily, Ipek Calislar - Turkish Journalists Association (TGC), Iskender Ozsoy - Bizim Gazete, Mihriban Tanik - TRT Ankara Televizyonu, Miyase Ilknur – Cumhuriyet, Mustafa Aksoy - Show TV, Nazim Alpman – Birgun/InternetHaber.com /IZTV, Oral Calislar – Cumhuriyet/TGC, Orhan Erinc - TGC /Cumhuriyet, Turgay Olcayto - TGC, Yasemin Arpa - NTV_MSNBC, Metin Corabatir - UNHCR, Murat Celikkan - Helsinki Yurttaşlar Derneği, Orhan Kemal Cengiz – İnsan Hakları Gündemi Derneği, Asli Tunc - Istanbul Bilgi Üniversitesi, Esra Arsan - İstanbul Bilgi Universitesi, Raffi A. Hermonn – İnsan Hakları Derneği /Yeni Aktuel, Tolga Korkut – Bianet, Abdulrezak Altun - Ankara Üniversitesi, Chris Brown - British Council, Alkim Bag - British Council, Esra Canakci - British Council

Toplantıda BBC Haberler’den Nick Higham ve BBC World Service Trust’tan Nick Nugent kültürel farklılıkların İngiliz medyasında temsili konusunda konuşmuşlardır.

Sonuçlar

Toplantılar esnasında adil, doğru ve tarafsız gazeteciliğin önündeki engeller örnekler aracılığıyla irdelenmiş ve konuyla ilgili iyi uygulamaları destekleyecek tavsiyeler tartışılmıştır. Toplantılar esnasında üretilen tavsiyeler bir ilkeler formatı haline getirilerek, “Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu” adıyla yayınlanmış ve medya uzmanlarına, üniversitelere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına dağıtılmıştır.

MEDYA VE ÇEŞİTLİLİK KONFERANSI

21 haziran 2006 tarinde Divan İstanbul’da gerçekleştirilen bu konferansta, Medya ve Çeşitllik Kılavuzu tanıtılmış; aynı zamanda geliştirilen bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli mekanizmalar tartışılmıştır. Kılavuza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Çocuk

Kadın ve Cinsel Yönelim

Kültürel Çeşitlilik

PROJENİN İLERİKİ AŞAMALARI

Projenin bundan sonraki aşamaları gazeteciler ile yüzyüze ve uzaktan eğitim programlarını içermektedir.
Proje bitiminde çalışmalar sonucu ortaya çıkan prensiplerin, toplumsal konularda sorumlu gazeteciliğin onaylanan ilkeleri haline gelmesini hedeflemekteyiz.

Başa Dön